مرجع مقالات رسمي و تخصصي طراحي سايت مرجع مقالات رسمي و تخصصي طراحي سايت .

مرجع مقالات رسمي و تخصصي طراحي سايت

بهترين فريم ورك هاي جاوا اسكريپتي


قاب ورك در حوزه طراحي وب، محيطي براي تايپ كردن لهجه اپليكيشن نويسي خاص و در حوزه نرم افزار نويسي اينترنت مانند كتابخانه ميباشد.  طراحي سايت  گفت و گو در رابطه  برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي  و مقايسه آن ها با يكديگر يكي‌از مسائل مالامال كاربر بوده ميباشد. درين نوشته‌ي علمي به  5 آيتم از برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي  اشاره خوا هيم كرد كه به انگيزه خصوصيت هاي خويش محبوبيت خاصي را دارا مي‌باشند.
framework چه مي‌باشدبرنامه نويس ها برنامه به نيكي مي‌دانند در هنگام ساخت و ساز يك اپ ناچار به تايپ كردن يك سري باره تعدادي توابع يكسان مي باشند. به لحاظ شما راه‌حل فعاليت چه ميباشد؟ قاب ورك هاي بسط برنامه يكسري از خصوصيات را سفارش مي‌دهد كه بتوانيد تعدادي توابع فراهم داشته باشيد. در واقع عمل كتابخانه را انجام ميدهد و با ارائه توابع و كلاس ها سبب ساز پايين آمدن كدنويسي مي‌شود. قاب ورك هاي جاوا اسكريپت در واقع اساس گسترش صفحه هاي اينترنت مي باشند.  كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي داخل كدهاي HTML قرار ميگيرد. با به كار گيري از قاب ورك هاي جاوا اسكريپت شما خواهيد توانست به راحتي بر روي اجزاي رابط كاربري خويش تمركز فرماييد. درين نوشته‌ي‌علمي به محاسبه  برگزيدگان framework هاي جاوا اسكريپتي خوا هيم پرداخت.

كادر ورك React.jsآيا تا به درحال حاضر در مسئله بسط اينترنت كاركرده ايد؟ پس بي‌شك ميدانيد يكي برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي كادر ورك React.js  براي رابط كاربري ميباشد. اين قاب ورك ساخت و ساز كمپاني چهره بوك ميباشد. اين كادر ورك در سال  2013 پايين مدرك ليسانس BSD و به طور منبع گشوده براي او‌لين توشه نشر پيدا كرد. پيشرفت هاي چشمگير اين كادر ورك و سازش آن با seo، اين كادر ورك را به يك كدام از برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي در سال 2018 تبديل نموده است. از خصوصيت هاي اساسي اين قاب ورك استعمال از  JSX - virtual DOM  و React Native ميباشد.

كادر ورك Ember.jsيكي از ديگر از كادر ورك هاي متن گشوده و از برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي كادر ورك Ember.js هست. اين كادر مي‌تواند خويش را با هر سايز از نرم‌افزار  انطباق دهد. اين كادر ورك براي اولي توشه در سال 2011 به طور منبع گشوده منتشر شد. اين كادر ورك زير مدرك كارشناسي MIT است. ورژن هاي تازه اين قاب ورك و ماژول هاي قادر تخت گاز منتشر ميگردد و شما مي‌توانيد از نهايي ورژن هاي نشر يافته به كارگيري نماييد. قاب ورك Ember.js با الگوي MVC پباده سازي شده‌است و مانند React.js كه از DOM  براي ارتقا سرعت به كار گيري مي نمايد اين قاب ورك نيز از ماژول  Fastboot.js  كه جديدا منتشر شده‌است براي رندر كردن UI به كارگيري مي نمايد. انجمن هاي پشتوانه اين قاب ورك يك كدام از ديگر از دلايلي ميباشد كه‌اين قاب ورك را به يكي برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي تبديل نموده است. همينطور به خيال و خاطر داشته باشيد انتقال اطلاعات درين كادر ورك به طور دوطرفه ميباشد.  براي اشخاصي كه تازه كار ميباشند استعمال از اين كادر ورك پيشنهاد مي شود چون همواره شايسته ترين نحوه را ارائه ميدهد.

قاب ورك Angularjs آيا مي‌خواهيد بابا كادر ورك ها را بشناسيد؟قاب ورك  Angularjs جواب شما ميباشد. اين كادر ورك يكي از ديگر از برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي و جنس كمپاني گوگل مي‌باشد. اين قاب ورك براي او‌لين توشه به طور منبع گشوده در سال 2009 تكثير يافت. اين قاب ورك بيشتر براي گسترش  SPA آيتم به كار گيري قرار ميگيرد. از خصوصيت هاي اين كادر ورك اتصال داده به طور دوطرفه  Data Binding و تزريق تعلق يا اين كه Dependency injection مي‌باشد. HTM با اين قاب ورك توان جديد اي به خويش گرفته ميباشد چون اين قاب ورك با افزودن خصوصيت هايي منجر بوجود داخل شدن نماهاي ديناميكي بسيار جالبي شده‌است. يكي از ديگر از مسائلي كه‌اين قاب ورك را در ستون برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي قرار ميدهد بسط بسيار شل خصوصيت هاي HTML با به كارگيري  از قاب ورك Angularjs است و از طرفي اين قاب ورك قابليت و امكان توسعه و گسترش بالايي دارااست. يك كدام از ديگر از خصوصيت هاي اين قاب ورك سازگار بودن آن با كتابخانه هاي ديگر ميباشد.

قاب ورك Node.jsدر صورتي بخواهيم  به قاب ورك ديگري  از برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي اشاره كنيم مسلما مي بايست نامي از كادر ورك Node.js ببريم. اين كادر ورك نيز به طور متن گشوده نشر يافت. يكي‌از دلايلي كه‌اين كادر ورك را به يكي‌از برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي تبديل نموده است سازش آن با كل سيستم عوامل ميباشد. شركتهاي بزرگي مانند ياهو و مايكروسافت از اين كادر ورك استعمال مي نمايند. همواره گزينش تارنما هايي پهناور با تعداد استفاده كننده هاي بالا كادر ورك Node ميباشد چون اين كادر ورك از طريق non Blocking I/O  استعمال مي نمايد. در بنا شده در اين شيوه در هر اتصال استفاده كننده با سرور يك اتفاق افتاد تمجيد مي‌شود. خوب ميباشد كه بدانيم كادر ورك Meteor كه در سال 2012 به طور متن گشوده تكثير يافت بر اساس Node JS ميباشد، كه سبب ساز تعاملات real time مي گردد.

كادر ورك  Vue.jsتحت عنوان آخري كادر ورك از برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي قاب ورك  Vue.js را معرفي ميكنيم. چه خصوصيت هايي اين قاب ورك را به يكي‌از برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي تبديل نموده است؟ اين قاب ورك كه در سال 2013 منتشر شد از الگوي معماري Model-View-ViewModel  منفعت گرفته ميباشد. اين كادر ورك در واقع تركيبي از خصوصيت هاي 2 كادر ورك ANGULAR.JS و  React.js ميباشد. اين قاب ورك بسيار سريع ميباشد و همين خصوصيت سرعت يكي از ديگر از دلايلي ميباشد كه‌اين كادر ورك را در ستون برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي قرار داده ميباشد. بالا بودن سرعت نيز به انگيزه كوچكي كدهاي درج شده هست. اين قاب ورك نيز خواص انتقال داده دو طرفه را دارااست و قابليت و امكان اين را داراست تاهنگاميكه مقادير را تغيير تحول دهيد و شاهد انجام تغييرات به طور خود كار در DOM باشيد. همينطور اين قاب ورك در مقايسه با بقيه كادر ورك ها نسبتا از ديد سينتكس بي آلايش خيس ميباشد و همينطور دارنده  قالب هاي معمولي اي هست.

شيوه گزينش Frameworkبيشتر اين كادر ورك ها جزو كادر ورك هاي دوست داستني بسط دهندگان  مي‌باشند و ميتوانند يك كدام از 5 گزينه مذكور از برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي در‌اين نوشته‌علمي را استعمال نمايند. اگرچه تعداد ديگري از قاب ورك ها باقي ماند كه به مشاجره در رابطه آنان نپرداختيم ولي سعي در آن شد تا 5 مثال از مهم‌ترين و برگزيدگان قاب ورك هاي جاوا اسكريپتي را توضيح دهيم. هريك از اين قاب ورك ها در مقايسه با هم مزايا و معايبي دارا هستند البته در هنگام گزينش يك كادر ورك مي بايست قابليت و امكان هاي حقيقي و واقعي قاب ورك را در حيث بگيريم . تعداد خصوصيت هاي يك قاب ورك در سطح ذيل تري از حق تقدم تعيين قراردارد. بايستي با گزينش يكي برگزيدگان Framework هاي جاوا اسكريپتي كوشش كنيم تا پروژه خويش را در كمترين مدت ممكن به آخر برسانيم. از اينرو پيش از استارت پروژه درباره‌ي برگزيدگان كادر ورك هاي جاوا اسكريپتي به اعتنا مطالعه فرماييد تا بتوانيد از مراحل انجام پروژه خويش لذت كافي را ببريد.


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۴۹:۵۴ توسط:hamed موضوع:

آپ تايم چيست (طراحي سايت)


آپ تايمتثبيت دامنه و تنظيم هاست دو گزينه از موضعات مهمي بودند كه در مقاله ها گذشته به آنان اشاره كرديم در‌اين نوشته ي علمي قصد داريم  طراحي سايت تا به معرفي دوران بازه پر‌نور بودن سرور (Uptime linux) بپردازيم.
همانطور كه اطلاع داريد كمپاني‌هاي بسيار متعددي وجود دارا هستند كه با وضعيت و تعرفه هاي متعدد سرويس ها هاستينگ را ارائه ميدهند. اين دستور سبب شده‌است كه سرويس ها بهتري براي مشتريان صورت بپذيرد. ولي براي اينكه بتوانيم شايسته ترين مورد را تعيين كنيم مي بايست يك نحوه را پيش روي ببريم تا بتوانيم گزينش صدق را انجام دهيم. براي گزينش صحيح هاست بايد كارداران مختلفي را در حيث بگيريم كه آپ تايم يكي از آنها ميباشد.
Uptime چه است؟درصورتي كه بخواهيم به طور بي آلايش آن را ذكر كنيم، مقطع مدت پاسخگويي سرور و يااينكه هيچ سيرتكامل قطعي سرور نداشته باشيم را آپ تايم مي گويند. در واقع آپ تايم بضاعت سرور را در اداره و اجراي تارنما نشان ميدهد.


براي داده ها بيشتر مي توانيد به تارنما nikan.ir و يا اين كه با شماره تماس 021284242 تماس نتيجه ها نمائيد.


با اعتنا به اينكه يك سرور خوب مي بايست بصورت 24 ساعته به برق و وب متصل باشد، مشكل در سرور در هر يك از سا‌عتها شبانه روز منجر انقطاع شدن اينترنت سايت شما ميشود و اين يعني استفاده كننده هنگامي نشاني تارنما شما‌را درخواست مي‌نمايد با اشتباه مواجه مي گردد. اين به معناي عدم دسترسي به داده ها شما بوسيله كاربر خواهد بود. حتماً هيچ يك از صاحبان وبسايت‌ها نمي خواهند اين رخداد براي سايتشان بيفتد و مشتريان خويش را از دست بدهند لذا ما با استعمال از راهكارهاي متفاوت مي‌توانيم ميزان Uptime را افزايش دهيم تا بروز چنين مشكلاتي را به دستكم برسانيم.


تفاوت آپ تايم 98 درصد و آپ تايم 99 درصد

يك سرور ايده آل بايستي به طور مداوم فعاليت نمايد و ابدا قعطي نداشته باشد يعني در واقع مي بايست آپ تايم 100 درصد داشته باشيم. ولي از آن جا كه بروز رساني‌هاي قابل انعطاف‌افزاري و طاقت فرسا افزاري و رويدادها غير مترقبه اجتناب ناپذير مي‌باشند، در واقيعت اينطور وجود ندارد. برخي از كمپاني‌هاي هاستينگ اينگونه تبليغ مي‌نمايند كه ميتوانند اين عمل را انجام دهند ولي اين واقعيت ندارد و در واقعيت صرفا سرورهاي خوب مي توانند آپ تايم خويش را 98 تا 99 درصد ارائه دهند. و استاندار آپ تايم 99 درصد مي باشد. براي اينكه بدانيد تفاوت در ميان 98 و 99 درصد در آپ تايم اينگونه ميباشد زماني آپ تايم 98 درصد ميباشد با در لحاظ تصاحب كردن اينكه يك روز 1440 دقيقه ميباشد، قادر خواهيم بود بگوييم كه نسبتاً 29 دقيقه در روز قطعي داريم. و اين در معناي قطعي سرور به صورت ميانگين 7 روز در سال ميباشد. آپ تايم 99% هم در معناي قطعي 14 دقيقه در روز يا اين كه 3 روز در سال ميباشد.
 
 
عكس شماره 1 - آپ تايم 

كارداران اثرگذار در آپ تايمموردها بخش اعظمي وجود دارااست كه قادر است بر روي Uptime تاثير گذار باشد. به عنوان مثال:
·كانال سرور
·hardware سرور
·قابل انعطاف افزارهايي كه روي سرور نصب گرديده‌اند
·امنيت سرور در قبال هكرها و ويروس‌ها
شبكه سروراكثر زمان ها كمپاني‌هاي هاستينگ قوي، سرورهايشان در يك ديتاسنتر (Datacenter) امن جاي‌دارد و اشراف كافي بر روي در دست گرفتن و رئيس بي نقص سرورهايشان را دارا هستند. كارشناسان دائما بر روي بخش‌هاي گوناگون اين مراكز داده فعاليت مي‌كنند و در اكنون ارتقا شبكه مو جود در اين ديتا سنترها مي‌باشند. نصيب عمده‌اي از كيفيت سرويس ها هاستيگ به تندرست و قوي بودن اين نصيب رابطه داراست.
 
 


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۰۲:۵۸ توسط:hamed موضوع:

مهارت ها و ويژگي هاي طراح حرفه اي وب سايت


با دقت به پيشرفت فناوري و به كارگيري يوزرها از وب در سطح ميهن، فايده گيري از سايت در مسئله هاي گوناگون ارتقا يافته ميباشد. طراحي سايت براي داشتن يك وبسايت ماهر شما نياز به طراح ماهر تارنما داريد تا با علم و خلاقيت خويش، سايتي متناسب با منظور شمارا پباده سازي نمايد. داشتن وبسايت در هر كسب و كاري مانند يك بيلبورد تبليغاتي مي‌باشد كه به معرفي كسب و فعاليت شما در سطح وب به طور شبانه روزي امداد خواهد كرد. براين اساس مي بايست از موسسه ها كارشناس كه طراح ماهر وبسايت دارا هستند، براي ساخت‌و‌ساز و فعال سازي وبسايت خويش سود بگيريد. درين نوشته‌ي علمي قصد داريم شما‌را با مهارت ها و خصوصيت هاي طراح ماهر سايت و تاثير آن بر وب سايت آشنا كنيم.
شناخت با سايت ماهربراي ساخت وب سايت ماهر بايستي از طراح ماهر سايت فايده ببريد تا در مورد متبوع خويش در سطح وب برنده گرديد. با دقت به بسط وب و فراگير شدن تجارت الكترونيك، داشتن يك تارنما ماهر در كسب و فعاليت بسيار داراي اهميت مي‌باشد. در دنياي رقابتي فقط اينترنت سايتي به پيروزي دست پيدا مي نمايد كه از پباده سازي ماهر در وب سايت خويش به كارگيري كرد‌ه باشد. طراحان ماهر سايت مورد را براي پباده سازي ماهر مهيا مي نمايند تا به سود مناسب دست پيدا فرمائيد. يك سايت وقتي ماهر خواهد بود كه اصول پباده سازي را رعايت نمايد و دارنده خصوصيت هاي قابل قبولي باشد.
 


 


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۳۳:۲۱ توسط:hamed موضوع:

امنيت وردپرس | معرفي بهترين افزونه هاي امنيتي وردپرس

چرا مي‌گويند وردپرس امنيت ندارد؟
همان طور كه گفتيم، وردپرس در سطح جهاني به طور وسيع استعمال ميشود، ولي اين زمينه سبب ساز شده‌است، هكران متعددي براي هك كردن اين سيستم مدير محتوا جذب شوند. طراحي سايت اما مديران وردپرس همت هاي متعددي در مسئله امنيت هسته وردپرس انجام مي دهند، ولي نمي اقتدار امنيت آن را صد درصد دانست. در سود امنيت يك وبسايت با cms وردپرس، علاوه بر اينكه گرفتاري صاحبان كسب وكار هاي اينترنتي ميباشد، گرفتاري مديران وردپرس هم مي باشد.
اشخاص متعددي فارغ از داشتن دانايي هاي موردنياز مبادرت به نصب وردپرس كرده و سواي در حيث دريافت كردن مسائل امنيتي به مدير وب سايت خويش ميپردازند. بعضا فكر مي‌كنند يك پسورد توانا براي رئيس وردپرس كافي ميباشد. اين عمل خير صرفا امنيت را 100% تامين نميكند، بلكه ممكن ميباشد با اطمينان كردن بيش تر از حد وبسايت شمارا در معرض خطر قرار دهد. بروزرساني در وردپرس و استعمال از پلاگين هاي امنيتي از مواقعي ميباشد كه بايستي بوسيله يك كارشناس صورت بپذيرد. هنگامي خودتان همت براي محافظت امنيت وب سايت وردپرسي فرماييد كه دستكم فراگيري هاي مايحتاج را چشم باشيد.
 
در انتها آيا وردپرس امن ميباشد؟
اشخاصي به جهت واهمه از عدم امنيت فضاي وب، از ورود به كسب و فعاليت اينترنتي دوري مي نمايند و اين يكي‌از گرفتاري هاي مهم اشخاص در حوزه وب ميباشد. صاحبان تارنما هاي وردپرسي به‌دنبال نحوه ها و پلاگين هايي براي ارتقاء امنيت وبسايت خويش ميباشند. خوشبختانه وردپرس در مقايسه با بقيه سيستم هاي رئيس محتوا، امنيت بيشتري داراست وافزونه هاي توانمند تري هم براي امنيت دارااست. برخي اشخاص براي اينكه هزينه كمتري صرف نمايند، هاست استانداري نمي خرند، اين دسته از اشخاص بعد از مدتي در عمل خويش مبتلا مشكلاتي مي شوند. البته بايستي بدانيد كه تعيين يك هاست پرقدرت و امن حتي درصورتي كه هزينه بالاتري دارااست باعث مي‌گردد در حين برهه زماني، در عمل خويش مبتلا ايراد نشده و سود بهتري كسب فرماييد. احتمالا متوجه گرديده ايد كه وردپرس بروز گرديده امن ميباشد و به كارگيري از پلاگين ها امنيت آن را تضمين مي كنيد و برهان اين شايعات درباره ي وردپرس بي تجربه بودن كاربراني ميباشد كه جديدا آغاز به فعاليت با وردپرس گرديده اند.


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۰۷:۰۵ توسط:hamed موضوع:

انتخاب رنگ مناسب براي طراحي سايت


تعيين رنگ براي طراحي وب سايت همگي براي مشتري هم  طراحي سايت براي طراح وب سايت يك خلل شده‌است ساخت سايت تنها يك سري تا كد تايپ كردن وجود ندارد وب سايت مي بايست ديدني باشد استفاده كننده رو به خودش جذب كنه كاري نداريم كه تمامي وبسايت ها شرايط كنوني صورت هم مي‌باشند تمامي رنگ سپيد يا اين كه تهش رنگ طوسي هم قاطي اين حقيقتا وب سايت وجود ندارد وب سايت مي بايست رنگ داشته باشه همانگونه كه لوگو شما داره يك پرسش لوگو شما تك رنگه ؟
گزينش رنگ مطلوب در ساخت سايت مي بايست براي شما يك معضل باشهزيرا شما مي‌خواهيد در آينده همگي تبليغات خودتون رو بر روي يك رنگ تمركز دهيد خير اينكه به عنوان مثال تارنما شما نارنجي رنگ باشه آن گاه رنگ خرقه كارمندان قرمز رنگ باشه اين حقيقتا اصولي وجود ندارد و از ديد مارك سازي تماما خطا مي‌باشد
مدام پيش از اينكه رنگ وبسايت خودتون را گزينش نماييد يك‌سري تا پرسش از خودتون نمائيد
رنگ لوگو شما چي مي‌باشد؟وبسايت شما در چه مسئله اي مي باشد؟وب سايت شما براي آقايان مي‌باشد يا اين كه براي خانم ها؟خويش هم اكنون مي‌خواهيم تعدادي نمونه بزنيم درخصوص اين يك‌سري تا پرسش بالا
رنگ لوگو چه مي‌باشد؟رنگ لوگو شما ميتواند او‌لين ارشاد باشد براي تعيين رنگ طراحي وب سايت تهران شما هر كه ميخواهد مارك سازي را اصولي عمل نمايد و كليه نكات مارك سازي را رعايت نمايد بايستي رنگ لوگو با رنگ سايتش يكي‌از باشد خير اينكه رنگ لوگو قرمز رنگ باشد رنگ وبسايت سبز
تارنما شما در چه مورد اي ميباشد؟رنگ تارنما مهد طفل يا اين كه رنگ يك سايتي كه اسباب و اثاث بازي ميفروشد با رنگ يك سايتي كه صنعتي ميباشد با هم فرق دارااست براي رنگ تارنما هاي مهد نوپا بايستي از رنگ هاي بشاش و جيغ استعمال فرماييد


درصورتي كه به وب سايت بالا توجه فرماييد رنگ ها و گرافيك خيلي خاصي دارااست اين تارنما را ساخت سايت ساين اينترنت دو سال پيش پباده سازي كرده بود كه براي يك مهد نوباوه مي‌باشد
زيرا بتوانيد كودك ها را بيشتر جذب وبسايت نمائيد اما در تارنما هاي صنعتي يك وب سايت مي بايست از دو رنگ يا اين كه سه رنگ استعمال شود رنگ هاي جيغ هيچ گاه زيرا شما با كاربراني راز و عمل داريد كه كليه بشر هاي سن و سال داري مي‌باشند پس عملكرد فرماييد از رنگ هاي متعددي استعمال نكنيد از جمله رنگ يك رستوران قرمز‌رنگ مي‌باشد يا اين كه رنگ ها تارنما هاي آموزشي به رنگ آبي‌رنگ
ساخت سايت شما بيشتر يوزرها خانم دارااست يا اين كه آقادر شرايطي كه شما مي‌خواهيد يك سايتي پباده سازي فرمائيد كه كاربر آن بيشتر خانم ها مي‌باشند


براي مثال يك تارنما فروش اثاثيه آرايشي و بهداشتي بيشتر با خانمها در رابطه است تا با خانمها پس رنگي را تعيين نمائيد كه خانمها دوست دارا‌هستند مثل رنگ بنفش ، رنگ صورتي اما درصورتي كه مخاطبين بيشتر آقايان بودند برعكس فعاليت نماييد
نسخه برداري بردار نباشيدخلاقيت در تعيين رنگ هم بسيار اصلي ميباشد به عنوان مثال رنگ وب سايت يكي‌از همكار شما كه كسب و فعاليت اينترنتي آن توانسته ميباشد چيره باشد به رنگ نارنجي رنگ مي‌باشد شما مقداري خلاقيت به خرج دهيد رنگي متعدد خيس را گزينش نماييد كه هم فرق داشته باشيد هم اينكه رنگ خاص شما معرفي كننده مارك شما باشد
اين مقاله را مطالعه نماييد چرا وب سايت ها ديگر جالب نيستند
خلاصه اين مقالهبه‌اين فيض مي رسيم كه رنگ ها تأثير بسيار متعددي در ساخت سايت و مارك سازي يك كمپاني داراست و اعتنا به رنگ‌هايي كه در طراحي وب سايت به وسيله طراح به كار گيري مي‌گردد  . بسيار اصلي ميباشد زيرا ادغام رنگ خطا شايد سبب ساز گردد مشتري جذب وب سايت نشود و گزينش رنگ جالب و اصولي سبب ساز مي‌شود مشتري روي تارنما شما يكسري ثانيه بيشتر قفل نمايد و اين براي seo شما خيلي خوب مي‌باشد .


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۲:۰۹ توسط:hamed موضوع:

تفاوت وبلاگ و وبسايت در چيست؟


بلاگ و سايت چه تفاوت هايي دارا هستند؟ طراحي سايت  امروزه پباده سازي وب سايت و ساخت‌و‌ساز وب لاگ هر دو در دنياي اينترنت رايج مي باشند. وب لاگ ها و سايت ها شباهت هاي ظاهري متعددي به هم دارا‌هستند؛ به همين ادله تشخيص و تمايز آنان از يكديگر نسبتا سخت ميباشد. با اين وجود هرمورد از اين دو، خصوصيات و امكان هاي منحصربه‌فرد به خويش را دارا‌هستند.
وب لاگ يا اين كه وب لاگ (blog) چه است؟وب لاگ يا اين كه وبلاگ (blog) عبارت ميباشد از ساخت و ساز ورقه اي مجاني در اينترنت به خواسته نشر محتوا. محتوايي كه تاليف كننده در وب لاگ قرار ميدهد، بر طبق بازه زماني بار گذاري آن نشان داده مي شود. يعني مطالب نو در بالاي برگه قرار مي‌گيرند. كلمه بلاگ برگرفته از دو كلمه جداازهم به طور "Web" و " Log" است. محتواي وب لاگ قادر است هر نوع محتوايي اعم از خبر ها، نوشته ي علمي، رويدادهاي ورزشي، خاطرات فردي، و... باشد كه هم به طور متن و هم به طور تصوير يا اين كه كليپ قابل اكران ميباشد. غرض از ساخت‌و‌ساز بلاگ ميتواند برقراري رابطه و تعامل با ساير افراد، ذكر حوادث و خبر ها روزانه، فراگيري موضوعي خاص، و... باشد. از مهمترين خصوصيت هاي بلاگ مي شود به مجاني بودن، آساني عمل با آن، عدم نياز به علم نرم افزار نويسي و ساخت وب سايت، قابليت دسته بندي و بايگاني مطالب، و... اشاره نمود.
وبسايت چه مي باشد؟وبسايت ها از يكسري ورقه دربردارنده فولدر هاي متني، تصوير و... ساخته شده اند كه بر روي يك سرور قرار دارا هستند. يك وبسايت بر طبق دامنه منحصر به فرد كه دارا‌هستند، در دنياي اينترنت شناخته مي‌شوند. به همين برهان براي توليد يك وبسايت، نياز به تثبيت دامنه مخصوص و تنظيم هاست است. طراحي وب ها با هدف ها گوناگوني انجام ميشود مانند آگهي و ارائه خبر‌ها همگاني يا اين كه خبر‌ها داخلي، معرفي توليدات و سرويس ها، بازاريابي و تبليغات، فروش آنلاين توليدها يا اين كه سرويس ها، يادگرفتن موضوعي، و... . از خصوصيت هاي يك وبسايت مي شود به مواقعي زيرا هزينه بر بودن، مستلزم به علم ساخت وب سايت و دانش اپليكيشن نويسي، قابليت و امكان انجام تغييرات ظاهرا و محتوا، تنوع زياد در گويش هاي نرم‌افزار نويسي و ابزارهاي ساخت وب سايت و... اشاره نمود.
تفاوت وب لاگ و سايت در چه چيزهايي ميباشد؟پباده سازي و قالب بلاگ ها از سايت ها بي آلايش خيس ميباشد. وب لاگ ها به سمت آساني ميروند؛ در حالي كه سايت ها از ابزارهاي پيچيده پباده سازي به خواسته زيباتر شدن منفعت ميبرند.رابطه با يوزرها در يگ بلاگ، به طور دو طرفه و تعاملي ميباشد. در حالي كه رابطه با يوزرها تارنما ها كمتر تعاملي ميباشد.محتواي وبسايت ها از محتواي بلاگ ها رسميت بيشتري داراست. مطالب مندرج در تارنما ها عمدتا اصلي و قانوني مي باشند ولي وب لاگ ها مشتمل بر محتواي غير قانوني ميباشند.وب لاگ ها به مراد تخليه احساسات ساخت ميگردند. البته سايت ها معمولا براي كسب و فعاليت و تجارت پباده سازي مي‌شوند.وب لاگ ها جنبه فردي تري دارا‌هستند، ولي تارنما ها معمولا با هدف ها عام و گروهي تشكيل مي‌شوند.به روزرساني در بلاگ ها با سرعت بالايي شكل مي‌گيرد ولي آپ تو ديت رساني در وبسايت ها معمولا با سپري كردن وقت و گهگاه هزينه همپا ميباشد.محتواي وب لاگ در يك برگه و به ترتيب دوران لود تروتميز مي شود. البته مطالب يك تارنما در نصيب‌ها و صفحه ها متفاوت دسته‌بندي و ارائه مي شود.


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۱۷:۵۷ توسط:hamed موضوع:

كسب درآمد از طراحي وب سايت گردشگري


در‌اين نوشته‌علمي مي‌خواهيم به كسب درآمد از طراحي وب توريسم بپردازيم. توريسم و صنعت گردشگر به‌تيتر يكي جديدترين صنعت هاي كسب درآمد طراحي سايت  در دنيا به‌اكانت ميايد كه در برخي از كشورهاي اهالي توانسته ميباشد به ارتقاء درآمد ملي آنان امداد به سزايي نمايد. از سوي ديگر تبليغات اينترنتي هم به‌تيتر يكي‌از جديدترين طرز‌هاي ارتقاء كسب درآمد به‌اكانت ميايد. بدين مضمون‌ كه از روش فضاي آنلاين و به‌ويژه كانال‌هاي اجتماعي مي‌اقتدار توليدات و سرويس ها كمپاني را به مخاطبان شناساند.
پس مي‌قدرت در ميان دو حوزه توريسم و بازاريابي اينترنتي يا اين كه آنلاين ماركتينگ رابطه بي واسطه برقرار كرد. لينك و پيوند دربين اين دو حوزه مي تواند به گسترش صنعت گردشگري، جذب گردشگران فرنگي، ارتقا درآمد ملي، اشتغال‌زايي و … ياري دهد.
دان كن الكساندر يكي مديران كمپاني‌هاي توريسم ميباشد كه براي گسترش عمل خويش از طريق ديجيتال ماركتينگ استعمال مي‌نمايد، ايشان بر اين حيث ميباشد كه عموم كشورهاي گوناگون به فهميدن در زمينه ي تمدن بقيه كشورها عشق و علاقه متعددي دارا‌هستند. البته گهگاه وضعيت براي هجرت به كشورهاي ديگر براي آنها مهيا وجود ندارد؛ آنلاين ماركتينگ در حوزه توريسم به تخصص ويژه‌اي نياز دارااست كه در‌پي رشته‌هاي ضروري و ما يحتاج را با يكديگر موردبررسي قرار ميدهيم.
شيوه عمل آنلاين ماركتينگ براي توريسمبراي عمل آنلاين ماركتينگ در حوزه توريسم مي بايست حرفه‌هاي خاصي مصرف شود. او‌لين قدم براي اين پروژه، ساخت سايت‌تارنما و همينطور كمپين كانال‌هاي اجتماعي ميباشد. البته ساخت وب سايت‌وبسايت بايستي با اعتنا به دانش زيباشناسي، فايده‌گيري از حرفهّاوري نو، به كار گيري از دانش رابطه با يوزرها و توان استعمال به طور همزمان از كانال‌هاي اجتماعي باشد، تا بتوان سود دلخواه را به دست آورد.
 
به‌طوركلي رشته‌هاي كسب درآمد از طراحي سايت توريسم را مي‌قدرت به‌شكل تحت دسته‌بندي كرد:۱- آشنايي موتورهاي كاوشساخت سايت‌وب سايت تاكسي هواپيمايي، مي بايست تحت حيث موتورهاي كاوش در چنگ يوزرها قرار بگيرد. از سوي ديگر اينترنت‌وب سايت‌هاي متعددي مي باشند كه با همين مورد در فضاي اينترنتي عمل مي‌نمايند. ضمن اينكه برخي از آنان معتبر بالايي مي‌باشند و روزمره بازديدكنندگان متعددي را به سمت خويش جذب مي‌نمايند. پس رقابت با اين وبسايت‌ها پروژه را دشوار‌خيس خواهد ايجاد. اما در‌صورتي‌كه آشنايي صحت از موتورهاي كاوش وجود داشته باشد، مي‌اقتدار به‌راحتي رده بالايي را در موتورهاي كاوش به خويش تخصيص اعطا كرد.
۲- دقت به رشته‌هاي seoseo يكي‌از طرز‌هاي افزايش جايگاه وبسايت توريسم خواهد بود. وقتي كه الگوريتم‌هاي موتورهاي كاوش بر روي تارنما پياده خواهد شد، آرزو متعددي براي چشم شدن وجود دارااست. چراكه موتورهاي كاوش وقتي وب سايت را در چنگ يوزرها قرار ميدهند كه تمامي اصول seo در آن ها رعايت گرديده باشد؛ ازجمله: عبارات كليدي و ترازو چگالي آن، به كارگيري از بك لينك و پيوند‌ها، دقت به h2 و h3 و …. مي تواند وب سايت را في مابين تارنما رقبا ارتقاء دهد.
۳- به كارگيري از محتواهاي مطلوباگرچه سئوي تارنما اهميت متعددي داراست و با اين شيوه مي‌اقتدار وبسايت توريسم را به يوزرها اينترنتي معرفي كرد، اما در‌صورتي‌كه محتواي قابل قبولي نداشته باشد، بعداز بازه كوتاهي از اعتبار مي‌ افتد و تعداد بازديدكنندگان كاهش مي يابد. محتواهايي كه براي وبسايت توريسم تهيه و تنظيم ميگردد، مي بايست از نوع توصيفي باشد. ضمن اينكه تصاوير هم نقش مهمي را در‌اين تارنما بر عهده داراست.
تصاويري كه براي وب سايت توريسم به كارگيري ميگردد، مي بايست متناسب با محتواها باشند. به عنوان مثال در حالتي‌كه محتوا مرتبط با يك كدام از اثرها تاريخي در يك حوزه‌ جغرافيايي ميباشد، بايستي فورا تصاويري مرتبط با اين اثر در مشت بازديدكنندگان قرار بگيرد. رعايت اصول لود تصاوير در وب سايت (گزينش name و alt و …) هم اهميت متعددي دارااست.
۴- تجزيه‌وتحليل تارنمازماني وبسايت توريسم فعال سازي شد و مدتي از كار آن سپري شد، بايستي طرز كوشش آن موردبررسي قرار بگيرد. تجزيه‌وتحليل تارنما توريسم به‌مراد ارزيابي معيار پيروزي آن در موتورهاي كاوش، محبوبيت تارنما براي يوزرها اينترنتي، مشخص و معلوم شدن خطاها احتمالي در وبسايت و …. انجام ميگردد. با اين شيوه مي‌قدرت خطاها تارنما را برطرف و صفحه هاي پر طرفدار وبسايت را مشخص و معلوم كرد.
۵- رعايت صداقت در وبسايت توريسمبا اعتنا به اينكه اينترنت‌وب سايت توريسم بايستي داده ها جاي ‌هاي جغرافيايي، هتل‌ها، مركز ها خريد، رستوران‌ها، جاذبه‌هاي توريسم و طبيعي بخشها متفاوت در دست يوزرها قرار دهد و يوزرها هم بعداز مشاهده وبسايت به محتواها اعتماد مي‌نمايند، لذا بايستي از تكثير هرگونه مقاله و محتواي بر خلاف واقع، جلوگيري كرد. اغراق و مبالغه در تعريف جاي ‌هاي جغرافيايي سبب بدبين شدن يوزرها به اينترنت‌وبسايت مي گردد.
۶- استعمال از كانال‌هاي اجتماعيكانال‌هاي اجتماعي هم يكي‌از ديگر از شبكه‌هاي برقراري رابطه با يوزرها اينترنتي ميباشد. كمپين‌هايي كه درين كانال‌ها فعال سازي مي شود، ميتوانند در راستاي ديجيتال ماركتينگ كار نمايند و همزمان با عمل اينترنت‌وب سايت، داده ها مفيدي را در دست يوزرها اينترنتي قرار دهند.شيدا مهاجرت مي‌باشيد؟ آيا به‌اين تامل كرده‌ايد كه با امداد وب از هجرت و توريسم پول دربياوريد؟ البته چطور مي‌گردد؟
به چه چيزهايي نياز دارم؟آيا اين عمل جواز ميخواهد؟اين عمل چقدر سرمايه نياز دارااست؟چه شيوه‌هايي براي كسب درآمد وجود دارااست؟


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۳۰:۳۰ توسط:hamed موضوع:

عناصر ارزيابي كيفيت وب سايت

ساخت وب سايت ريسپانسيو
امروزه همه وب سايت ها مي بايست براي مشاهده تلفن همراه و طراحي سايت همينطور دسك تاپ پباده سازي شوند . با يقين تعداد متعددي از بازديدكنندگان تارنما  شمارا از تلفن هاي هوشمند پيدا خواهند كرد . در‌حالتي كه ديدن اينترنت سايتتان از روش گوشي مشقت بار باشد ، آنان به به عبارتي سرعتي كه وارد شدند از آن بيرون مي گردند .

محتوا
محتوا جانور در تارنما شما معرف اسم تجاري شما ميباشد . بعضي از جنبه هايي كه بايستي درباره با محتوا گزينه اعتنا قرار گيرند عبارتند از:

نوع فونت
اندازه فونت
رنگ متن
مسافت و ارتفاع جمله

امكان استعمال
روش سعي تارنما و اطمينان از سهل بودن به كار گيري از آن مهم ترين مرحله ميباشد . بعضي از نكاتي كه مي بايست هنگام ساخت سايت مشهد به خيال و خاطر بسپاريد:

به استانداردهاي پباده سازي مانند داشتن منو در ابتدا يا اين كه كنار ، استعمال از نمادهاي خاص و … پاي بند باشيد . اينكه يوزرها هنگام ورود به وبسايت سعي بر انجام چه كاري دارا هستند و چه مواقعي را ممكن ميباشد كاوش نمايند حيث فرماييد . پي بردن اينكه يوزرها دنبال چه چيزي مي‌باشند به شما ياري مي نمايد تا برنامه اي چيره و در دسترس براي كسب و فعاليت خويش داشته باشيد .

 

در آخر ، هنگامي مشتري احتمالي از وبسايت شما بازديد مي نمايد ، مطمئن گرديد كه پايين تأثير قرار گرفته ميباشد ! چنانچه بازديد كننده اي آنچه را ميخواهد مشاهده نكند ، فورا از كاغذ تارنما شما گشوده ميشود و از حريف شما بازديد مي نمايد .


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۸:۲۴ توسط:hamed موضوع:

۵ نكته مهم براي اينكه يك سايت حرفه اي طراحي كنيم.


۵ نكته قابل توجه براي اينكه يك وبسايت ماهر پباده سازي كنيم.

يك تارنما ماهر فقط نمي تواند از روش يك پباده سازي قانع كننده طراحي سايت يا اين كه  داشتن محتواي جذاب تحقق پيدا نمايد. براي داشتن  يك وبسايت ماهر مي بايست يك مدل مخاطب پسند به يار و همدم امكان هاي خوب در وب سايت خويش داشته باشيد كه استفاده كننده در نگاه نخستين اين دو را دريابد.
اما اين را مي‌دانيم  كه اشخاص گوناگون مدل هاي متفاوت را ترجيح مي‌دهند، ولي اين بدان شكل وجود ندارد كه قواعدي را كه شما مي بايست در هنگام تصميم گيري درخصوص ظواهر تارنما خويش دنبال نمائيد، وجود نداشته باشد.
براي شناخت با گونه هاي ساخت سايت اين نوشته‌ي علمي را بخوانيد.
در اينجا ۵ ارشاد سريع براي اطمينان از اينكه شما در مسير صحيح قرار گرفته ايد و مشتريان خويش را از دست نمي دهيد قرار داديم بهتر ميباشد پيش از هر اقدامي اين‌راه عمل ها را مطالعه فرمائيد:
۱-در ساخت سايت تاثير ورقه مهم را دست‌كم نگيريدما به تدريج هر واژه اي را در سايت ميخوانيم. در قبال، ما تخت گاز صفحات، عبارات كليدي و جمله ها را نسخه برداري ميكنيم. با اين رفتارهاي شناخته گرديده در ذهن، بهتر ميباشد كه به احساسات  منتقل گرديده از ديدن يك ورقه اينترنت به مكان شمارش عبارات بيشتر اعتنا كنيم .
كمتر كسي تنها ظاهرا  وبسايت شما نگاه مي نمايد،بلكه بايستي در آن مطالب جذاب بخواند، روي آن كليك نمايد يا اين كه آنر ابه خيال و خاطر بسپارد، بهتر ميباشد كه بتواند ازآنچه در پيش رو دارااست،پردازش و نظارت انجام دهد. اين عمل منجر مي‌گردد كه آنان براي انجام كارهايي كه شما مي خواستيد انجام دهيد علاقمند شوند.


۲- ساخت وب سايت با سلسله مراتب بصري در ذهنبا داشتن ورقه اكران كامپيوتر و تلفن همراه هاي هوشمند تحت عنوان ابزاري مطلوب براي اكران دادن داده ها و محتواي كامل شدن گرديده اكنون اين وضيفه طراح ميباشد كه بتواند محتواي متبوع را به صدق اكران دهد.
صرفا تعدادي ثانيه ارتفاع ميكشد تا دقت كسي بعداز ديدن وب سايت شما جلب شودشما درين چندين ثانيه بايستي به آنان بگوييد كه تارنما شما چه مي باشد و چه چيزهايي داراست.


در حالتي‌كه شما يك سلسله مراتب پر‌نور و روشن براي داده ها خويش قرار ندهيد يوزرها سردرگم مي‌شوند البته با قرار دادن اين سلسله مراتب كه يك واسط خوب كاربري ميباشد يوزرها ميتوانند بدانند شرايط فعلي در كدام نصيب از وبسايت شما قرار دارا‌هستند.
از اعمال رنگ ,كنتراست ,اندازه ,مسافت براي تاكييد بيشتر به كارگيري نماييد تا نشان دهيد تمركز و اعتنا شما در وبسايت بيشتر بر كدام بخش ميباشد و از عمد بر روي آن بخش فكوس بيشتري داشته باشيد.
يكي شايسته ترين موادسازنده طراح وبسايت براي ساخت يك سلسله مراتب بصري بسيار حاذق به كار گيري از نوار ها ميباشد.اين نصيب از پباده سازي ياري مي نمايد تارنما به قسمت هاي  شفاف تقسيم  و احضار شدن متن قابل هضم خيس خواهد شد.
۳- ساخت و ساز محتواي سهل و آسان (قابليت و امكان تلاوت)براي تلاوت در وبسايتقابليت و امكان تلاوت ترازو اندازه گيري ميباشد كه معلوم مي نمايد آيا عبارات جمله‌ها و جمله ها براي يوزرها سهل و آسان مي‌باشد يا اين كه خير؟هنگامي كه ترازو قابليت و امكان قرائت وبسايت شما بالا باشد يوزرها توانمند خواهند بود تا وب سايت شمارا به طور درست نسخه برداري نمايند  و سواي هيچ مشكلي داده ها داخل متن را دريابند.
دستيابي به قابليت و امكان قرائت سايت نسبتا آسوده ميباشد؛ اين ضوابط كليدي را آزمون نمائيد:
الف-كنتراست كليد ميباشد
بسيار اصلي ميباشد كه كنتراست كافي در ميان متن خويش و دور نما آن داشته باشيد تا متن شفاف باشد. شما به احتمال زياد به رنگ گزينش گرديده براي وبسايت شما كه بخشي از نام‌و‌نشان اسم تجاري شماست و مي بايست در سايت خويش نشان داده  مي‌گردد توجه و آلرژي به خرج مي دهيد البته قابليت و امكان قرائت را نبايد قرباني حس آزاد بودن در گزينش رنگ فرماييد.


ب- نميتوانيد چيزي را كه نميتوانيد ملاحظه كنيد بخوانيد
تارنما هاي نخستين فونت هاي كوچك داشتند، ولي در حين برهه زماني، عموم متوجه شدند كه فونت هاي ۱۲pt براي قرائت آنلاين طاقت فرسا ميباشد. زماني كه يك كاغذ اكران ۲۴ اينچ از شكل كسي ميباشد، اكثر عموم براي ديدن فونت هاي كوچك همت مي نمايند.
يك قاعده ي عادي كه در اينترنت مشاهده مي‌كنيد اين ميباشد كه متن خويش را دست‌كم در اندازه ۱۶pt نگه داريد. اين يك گام خوب براي آغاز ميباشد، ولي به حافظه داشته باشيد كه‌اين اندازه تماما بستگي به فونت گزينه به كارگيري شما داراست.


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۰۷:۳۱ توسط:hamed موضوع:

مفاهيم پايه html


مفاهيم اساس HTMLكدهاي HTML از آبادي‌ها،  طراحي سايت  صدها و حتي گه گاه هزاران تگ (tag) در كنار هم تشكيل مي شود. گويش HTML صدها تگ داراست كه هر كدام وظيفه و سعي منحصربه‌فرد به خويش را دارا هستند. نگران نباشيد، يادگيري اين تگ‌ها بسيار راحت ميباشد و ما از درس‌هاي آينده عملكرد ميكنيم در هر گرد‌همايي يك‌سري تگ اصلي و كاربردي را به شما يادگرفتن دهيم.

تگ‌ها چه‌گونه نوشته ميشوند؟ يك‌سري نوع تگ داريم؟از نظر تايپ كردن تگ‌ها مي‌قدرت آن ها را به دو دسته تقسيم كرد:
تگ‌هاي جفتتگ‌هاي تهيتگ‌هاي جفتتگ‌هاي جفت به طور زوج‌هاي دوتايي نوشته مي گردند. به او‌لين تگ گشوده و به دومين تگ بسته گفته مي شود. هر چيزي كه دربين اين دو تگ قرار گيرد جزو محتواي داخل آن به حساب مي آيد. به نمونه تحت توجه نماييد:
content


درين نمونهتگ گشوده
وتگ بسته ميباشد
. عبارت content هم محتواي داخل تگ اكانت ميشود. توجه نمائيد تگ بسته هم دقيقا مانند تگ گشوده نوشته ميگردد با اين تفاوت كه پيش از اسم تگ يك كاراكتر / قرار ميدهيم. تگ p وظيفه توليد يك جمله در ورقه را داراست.
تگ‌هاي تهيتگ‌هاي تهي به تگ‌هايي گفته مي‌گردد كه هيچ محتوايي نمي‌تواند باطن آن‌ها قرار گيرد. يعني كوشش و وظيفه تگ تهي طوري ميباشد كه به هيچ محتواي دروني نياز ندارد. به نمونه پايين اعتنا نماييد:
name ali soltani


درين نمونه بازهم از تگ p براي ساخت و ساز يك گزاره مستعمل. داخل اين گزاره عبارتي وجود دارااست. همينطور باطن تگ p از تگ مستعمل. اين تگ وظيفه شكستن خط را دارااست (مانند كليد Enter در هنگام تايپ). درصورتي كه توجه فرماييد اين تگ ابدا تگ بسته ندارد. زيرا به هيچ عنوان نيازي به تگ بسته ندارد. اين تگ يك وظيفه خاص داراست و ما نمي‌توانيم چيزي را باطن آن در اختيار بگذاريم. خروجي نمونه بالا عبارت پايين مي گردد:
nameali soltani
نكته: در شرايطي كه اعتنا فرمائيد در‌اين نمونه ما تگ br را داخل تگ p نوشته‌ايم. يعني تگ‌ها ميتوانند فارغ از هيچ محدوديتي بصورت تو در تو نوشته شوند.


برچسب: طراحي سايت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۴۹:۴۵ توسط:hamed موضوع: